Privacyverklaring


Manta Gifts BV is gevestigd aan de Zeeburgkade 242 in Amsterdam, Nederland. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact: gdpr@mantagifts.com       

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Manta, als agent van verschillende cadeau- en designmerken, verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikt maakt van onze diensten en/of wanneer je ons deze gegevens zelf verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- Locatiegegevens

- Telefoonnummers

- Btw-nummers

- Persoonlijke foto

- Bankrekeningnummer (indien verstrekt, voor de verwerking van betalingen)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  gdpr@mantagifts.com , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Volgens de privacywetgeving moeten we aangeven welke “juridische gronden” we hebben om jouw gegevens te mogen verwerken.

 

Toestemming

-          Wanneer u ons vragen stelt via onze website.

-          Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten producten en/of andere diensten.

-          Om nieuwsbrieven te sturen waarop je bent geabonneerd, of om jouw deelname aan onze activiteiten en onze commerciële acties te beheren.


Elke verleende toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken door contact met ons op te nemen zoals aangegeven staat in de paragraaf “Wat zijn jouw rechten”.

 

Contractuele noodzaak

Wij hebben informatie over jou nodig om de transacties uit hoofde van een contract tussen jou en de merken die wij vertegenwoordigen te kunnen volgen en bewerken:

 

-          Voor het verwerken en volgen van jouw bestellingen

-          Voor het verwerken en volgen van jouw verzendingen

-          Wanneer je om de aftersales service vraagt

-          Wanneer je contact opneemt met onze klantenservice

-          Voor betalingsverwerkingen

 

Legitiem belang

We kunnen jouw persoonlijke gegevens verwerken met als juridische grondslag «het legitieme belang». In dit geval houden wij altijd de balans met betrekking tot het respect van jouw privéleven in het oog.

 

Ons doel is om jou de best mogelijke persoonlijke service te bieden bij: 

-          Contact met onze klantenservice

-          Het bezoek van de Manta website

-          Het geven van informatie over onze producten en diensten wanneer jouw toestemmening niet vereist is

-          Het aanmaken van jouw klantenaccount

-          Het sturen van een nieuwsbrief en e-mail wanneer jouw toestemming niet vereist is.

-          Het geven van persoonlijk advies

-          Het analyseren van de data afkomstig van de sociale media

 

Wettelijke verplichting

We zijn ook onderworpen aan wettelijke verplichtingen die de communicatie en overdracht van bepaalde persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten of autoriteiten vereisen (bijvoorbeeld: boekhouding en belastingadministratie)

 

Geautomatiseerde besluitvorming

MANTA neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een fysiek persoon bij betrokken is.

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

MANTA bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar voor persoonsgegevens tenzij een wettelijke bewaartermijn een langere periode eist.

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

We geven jouw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan de volgende partijen: merken die wij vertegenwoordigen, logistieke partners, onze IT-dienstverleners en betalingsdiensten partners. 

 

MANTA verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MANTA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Welke Cookies, of vergelijkbare technieken, gebruiken wij?

MANTA kan eventueel gebruik maken van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MANTA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou geïnformeerd over deze cookies en hebben we daarvoor jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Op deze website worden ook eventueel cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Wat zijn jouw rechten?

Uiteraard blijf jij de baas over jouw gegevens.  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MANTA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover MANTA beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gdpr@manta.com .

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Uitschrijven voor de nieuwsbrief is zo gepiept. Dat doe je in je Manta-account of via de link onderaan de nieuwsbrief zelf.

 

MANTA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

 

Waar worden jouw gegevens opgeslagen en beveiligd? 

We slaan jouw gegevens op in verschillende databases in Europa. MANTA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gdpr@mantagifts.com.